Print this page

Uudised

Ajurünnak Tallinnas
Ajurünnak Tallinnas
02.07.2009

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum koostöös Vene Akadeemilise Seltsiga korraldas avaliku diskussiooni teemal “Mis ootab Balti riike pärast kriisi?”

Kohtumise põhiettekandja oli Venemaa tuntud majandusanalüütik ja publitsist, globaliseerumisprobleemide instituudi direktor Mihhail Deljagin. Kaasettekandjatena osales diskussioonis kaks sõltumatut eksperti Rootsist ja Saksamaalt. Üks neist oli tuntud Rootsi rahandusspetsialist Bo Kragh, kes on nõustanud Eesti ja Läti valitsust ning töötanud Eesti Panga asepresidendina, teine Gregor von Kursell, kes töötab Euroopa ühes suuremas rahvusvahelises korporatsioonis.

Nagu ürituse korraldajad olid plaaninudki, kujunes avalik diskussioon omamoodi ajurünnakuks, milles osalejad püüdsid välja selgitada globaalse finants-majanduskriisi tagajärjed Euroopa Liidu suurte ja väikeste riikide, eeskätt Eesti, Läti ja Leedu, samuti Venemaa majandusele.

Oma ettekandes, mida kohtumisel osalejad kuulasid suure huviga, jagas Mihhail Deljagin praeguse globaalse kriisi mitmeks osaks, pöörates erilist tähelepanu selle sotsiaalpoliitilistele tagajärgedele. Ta osutas võimalusele, et riikides, mida praegu peetakse majanduslikult arenenuks, võib keskklass kaduda ja suur osa elanikkonnast vaesuda, mille tulemusena võib seal tekkida, nagu ettekandja väljendus, “lumpenproletariaadi diktatuur”.

Ekspert Saksamaalt Gregor von Kursell püüdis oma prognoosides olla märksa optimistlikum, toonitades, et kriis annab šansi õigeks pöörata uusliberaalse majanduse vildakused, mille massilise leviku tõttu on kogu maailmas toimunud reaalse tootmise sektori devalveerumine, samal ajal kui päevakangelasteks on tõusnud kõikvõimalkud sepkulandid ja virtuaalrahamaailma tegijad. Baltimaad võib päästa panustamine klassikalisele haridusele ja turul nõutavatele kaupade tootmisele, mitte finants- või transiitvahendaja rollile, arvas Saksa spetsialist. Ja selle poole peavad nad püüdlema.

Osaliselt oli Saksa külalise seisukohtadega nõus ka Balti riikides suure autoriteedi pälvinud Rootsi rahandusekspert Bo Kragh. Piisab, kui öelda, et ta oli 1990. aastatel üks neist, kes aitas Eestis läbi viia rahandusreformi, tänu millele tuli käibele kohalik valuuta Eesti kroon. Härra Kragh meenutas, et alates 1990. aastate algusest elavad Eesti, Läti ja Leedu läbi juba neljandat kriisi ning kõigist varasematest on need riigid väljunud palju tugevamatena. Bo Kragh eeldab, et ka praeguse kriisi suudavad Balti riigid edukalt ületada. Ta soovitab Eesti valitsusel mitte idealiseerida eurot, vaid arutada objektiivselt võimalust Eesti kroon devalveerida, nagu seda on juba teinud mõned Skandinaaviamaad oma valuutadega.

Meediaklubi Impressum järjekordse ürituse vastu tundsid suurt huvi nii ajakirjanikud kui ka avalikkuse (äri-, rahandus- ja teadusringkondade) esindajad. Avalik diskussioon osutus menukaks – Meriton Grand Hotel Tallinna konveretsikeskuse saal, kus üritus toimus, suutis osaleda soovinud vaevu ära mahutada.

Kohtumise moderaatorid olid rahvusvahelise meediaklubi Impressum asutajaliikmed Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin.


Teised uudised