Print this page

Uudised

Kasulikud kohtumised Šveitsis
Kasulikud kohtumised Šveitsis
23.06.2009

Rahvusvahelise meediaklubi Impressum delegatsioon osales Luzernis toimunud XI ülemaailmsel vene pressi kongressil.

18.-21. juunini toimus Šveitsis Luzernis traditsiooniline, järjekorras juba üheteistkümnes ülemaailmne vene pressi kongress. Sellele esinduslikule üritusele olid kokku tulnud venekeelsete ajalehtede ja ajakirjade, raadiojaamade ja telekanalite ning veebilehtede infoagentuuride juhid ligi 60 riigist. Esindatud olid Lääne-Euroopa, Ameerika, Austraalia, Baltimaad, Venemaa – vene meediamaailm on haaranud peaaegu kogu planeedi.

Meediaklubi Impressum esindasid kongressil Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin. Kolme päeva vältel rääkisid nad nad klubi tegevusest korduvalt ja üksikasjalikult oma piiritagustele kolleegidele, kellele pakkus suurt huvi Impressumi avalike ürituste korraldamise kogemus. Mõned kongressil osalenud avaldasid soovi klubi tulevastest üritustest isiklikult osa võtta.

Näiteks ajalehe Izvestija peatoimetaja Vladimir Mamontov oli nõus juba sel aastal Tallinna tulema ja ühel klubi Impressum üritusel osalema. Pärast 1917. aasta revolutsiooni kodumaalt lahkunud vene perekonna järeltulija, praegune edukas Prantsusmaa jurist Maksim Žediljagin lubas aidata klubil korraldada kohtumise teemal “Vene emigratsiooni õppetunnid”. Mitme Iirimaa ajalehe väljaandja Sergei Tarutin lubas aga Tallinnas esineda eksperdina Baltimaadest lähtuva tööalase migratsiooni küsimustes.

Luzernis käik osutus igati kasulikuks ka klubi Impressum juhtkonnale. Siiralt üllatas ja rõõmustas see soojus, millega Šveitsi pool eri riikidest pärit vene pressi esindajaid vastu võttis. Šveitslased hoiavad hoolsalt kõike, mis nende maad on sidunud või seob Venemaaga. Näiteks on nad uhked isegi selle üle, et suur Vene väejuht Suvorov on oma vägedega läbinud nende riigi. Kui kongressi delegaadid saabusid mägedesse, kus Suvorovi väed olid kunagi Kuradi sillal vastu võtnud karmi lahingu, nägid nad seal Venemaa lippu. Ametiisikud aga toonitasid avalikult, et peavad seda maatükki Venemaa territoorimuks.

Hotellis Palace oli kongressi ajal avatud memoriaaltahvel, mis meenutas, et suur vene kirjanik Lev Tolstoi oli kunagi külastanud Luzerni. Enamik šveitslaste ettekandeid kongressil oli pühendatud Šveitsi ja Venemaa koostöö aktiivsele laiendamisele.

See veenas klubi Impressum delegatsiooni veel kord, et nad on oma jooksvat tööd õigesti teinud. Kes teab, võib-olla ei näita tulevikus sellist suhtumist Venemaasse üles mitte üksnes neutraalne Šveits, vaid ka sõltumatud Balti riigid. Ent selleks tuleb laiendada dialoogi paljudes, seal hulgas ka kõige keerulisemates ja valulisemates küsimustes, mis teevad peavalu nii Balti riikide elanikele kui ka venemaalastele. Nimelt sellega püüabki klubi Impressum tegelda nii meedia vallas kui ka ühiskondlikul tasandil.

Fotosid ülemaailmsest vene pressi kongressist Luzernis vaata siit


Teised uudised