Print this page

Uudised

Kokkuvõte konkursist “Pikaajaline mälu”
Kokkuvõte konkursist “Pikaajaline mälu”
03.07.2009

Konkursi laureaatide nimed kuulutati välja Tallinnas klubi Impressum korraldatud ajakirjanike pidulikul vastuvõtul.

Meenutame, et nimetatud konkursi kutsus ellu rahvusvaheline meediaklubi Impressum eesmärgiga parandada eesti-vene suhteid meedia kaudu. Peale selle lootsid konkursi algatajad, et see on toeks nendele Eesti ajakirjanikele, kes tahavad rohkem teada tänapäeva Venemaa elust või on suutelised rääkima sellest, mis kaht naaberriiki praegu ühendab, mitte ei eralda.

Konkursile saabus suur hulk töid (analüütilisi artikleid, intervjuusid, olukirjeldusi, reportaaže, esseesid, fotoreportaaže, telesaateid) nii kutselistelt kui vabakutselistelt ajakirjanikelt. Arvestades, et viimasel ajal on Eesti peaaegu üheaegselt suletud kaks venekeelset päevalehte, andis laureaatide autasustamise tseremoonial osalemine paljudele ajakirjanikele võimaluse tunda end vajalikuna.

Konkursi tulemuste väljakuulutamine äratas mõistagi elavat huvi. Autasustamistseremooniale tuli umbes poolsada nii eesti kui vene keeles kirjutavat ajakirjanikku.

Esimese koha pälvisid nädalalehe Kesknädal poliitikatoimetaja Ivari Vee tööd, kes oli konkursile esitanud artiklid eesti ja vene kogukonna vahelistest keerulistest ja vastuolulistest suhetest, samuti Eesti ja Venemaa praegustest suhetest. Nagu ütles žürii liige, ajalehe Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova, on Ivari Vee üks väheseid eesti keeles kirjutavaid ajakirjanikke, kes ei karda avalikult vastu astuda natsionalistlike poliitikute poolt eesti ühiskonnale peale surutud dogmadele ja sterotüüpidele. Esikoha eest autasustati Ivari Veed loomingulise reisiga Kamtšatkale.

Teine koht anti erakanalis TVN töötavale teleajakirjanikule Oleg Bessedinile Eestis elavatest eesti ja muudest rahvustest eredatest iskutest kõnelevate telesaadete ja dokumentaalfilmide eest. Oleg Bessedinil on võimalus minna loomingulisele reisile Siberisse.

Kolmanda koha andis žürii Andrei Babinile ajalehest Postimees, kes esitas konkursile reportaažide ja olukirjelduste tsükli, milles ta säravalt ja inimlähedaselt räägib rõõmust ja vastastikusest mõistmisest tulvil suhetest eestlaste ja venelaste vahel. Andrei Babin võib omal valikul külastada Kesk-Venemaa mis tahes regiooni.

Autoriteetse žürii liikmed valisid konkursile saadetud autoritööde seast paremad, arvesse võttes teema aktuaalsust või töös käsitletud probleemide keerukust, samuti professionaalsust ja faktide ajakirjandusliku mõtestamise sügavust. Konkursile laekunud huvitavamad (mitte üksnes auhinna pälvinud) materjalid kavatseb klubi Impressum välja anda kogumikuna.


Teised uudised