Print this page

Uudised

Simon Wiesenthali õppetunnid
Simon Wiesenthali õppetunnid
27.07.2009

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldas avaliku kohutumise, mis oli pühendatud õiguskaitsja ja fašistlike sõjakurjategijate jälitaja Simon Wiesenthali mälestusele.

Kohtumisel esitleti raamatu “Antsemitism. Kontseptuaalne vihkamine. Essee Simon Wiesenthali mälestuseks” venekeelset väljaannet, mis avaldati UNESCO initsiatiivil. Oma ettekandes toonitas raamatu toimetaja, tuntud ajaloolane ja Venemaa Holokausti Keskuse kaasesimees Ilja Altman Simon Wiesenthali isiklikku ja tema loodud keskuse panust ajaloolise õigluse jaluleseadmisel. Tänu nende tegevusele selgitati sõjajärgsetel aastatel välja 1400 ennast valdavalt valenime all varjanud natsikurjategija elukoht.

Härra Altman rääkis ka sellest, et ajaloo õppetunde ei tohi mingil juhul unustada, sest vastasel korral kasvab oluliselt oht, et elajalikud inimsesusevastased kuriteod, mille natsid saatsid korda mitte üksnes juutide, vaid ka teiste rahvuste esindajate suhtes, võivad korduda. “Suhtumine holokausti on nagu lakmuspaber, mis võimaldab testida mis tahes ühiskonna demokraatlikkust ja tsiviliseeritust,” ütles Ilja Altman lõpetuseks.

Kohtumise peaettekandja oli Simon Wiesenthali Keskuse Iisraelipoolne direktor Efraim Zuroff, kes rääkis Wiesenthali keskuse tegevuse üldinimlikust tähendusest, tänu millele ainuüksi viimastel aastatel on kohtulikule vastutusele võetud sajad natsikurjategijad maailma eri riikides.

Härra Zuroff kritiseeris teravalt Baltimaade õigus- ja kohtussüteemi, kus pole iseseisvusaastatel kohtulikult karistatud mitte ühtki inimest, keda Wiesenthali Keskus on kahtlustanud inimsusevastastes kuritegudes Teise maailmasõja ajal. Efraim Zuroff oli kategooriliselt vastu ka mõnede Balti riikide poliitikute püüdele võrdsustada natsistliku ja kommunistliku režiimi kuriteod, sest tema arvates on see katse “juhtida tähelepanu kõrvale kohaliku elanikkonna kollaboratsioonist natsistidega sõja ajal”. Härra Zuroff toonitas, ta pole vastu stalinistlike kuritegude hukkamõistule, kuid pole nõus nende võrdsustamisega natsistlike kuritegudega, kuna see on vastulous elementaarse ajaloolise loogikaga ja teenib laiduväärset eesmärki vabastada kohtulikust karistusest endised natsikurjategijad.

Kohtumisel osalejatele esines ja Kirde-Eesti linnast Sillamäelt pärit üliõpilane Jekaterina Zamarina. Tema uurimus, mis on pühendatud kahekümnele Teise maailmasõja ajal Sillamäe ümbruses asunud natsistlikule koonduslaagrile, kuhu natsid toimetasid juute ja vange teistest Euroopa riikudest, pälvis UNESCO korraldatud holkausti-teemalisel konkursil kõrge auhinna.

Meediaklubi Impressum üritus pakkus elavat huvi nii ajakirjanikele kui avalikkuse esindajatele, kes täitsid Tallinna Olümpia hotelli konverentsikeskuse. Kohtumist juhtisid klubi Impressum kaasasutajad Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin.


Teised uudised