Print this page

Uudised

Tõega meediasõdade vastu
Tõega meediasõdade vastu
28.08.2009

Ajalehe Izvestija peatoimetaja Vladimir Mamontov osales diskussioonis, mis oli pühendatud Balti riikide ja Venemaa ajakirjanike konstruktiivse dialoogi probleemidele.

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldas 24. augustil Tallinnas avaliku diskussiooni teemal “Infosõjad: tõde ja väljamõeldised”. Klubi külaliseks oli Venemaa tuntud ajakirjanik, ajalehe Izvestija (Moskva) peatoimetaja Vladimir Mamontov.

Kohtumise algul toonitas Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin ajakirjanike erilist rolli ühiskondliku teineteisemõistmise saavutamisel. Komsomolskaja Pravda ajakirjanike poolt asutatud klubi Impressum peaülesandeks ongi aidata kaasa sellele, et Baltimaade ja Venemaa elanike vastastikune mõistmine igakülgselt paraneks. Tänapäevased infosõjad aga, millest kohtumisel osalejad kavatsesid rääkida, võivad saada sellele oluliseks takistuseks.

Oma poleemiliselt ägedas sõnavõtus meenutas ajalehe Izvestija peatoimetaja Vladimir Mamontov kokkutulnutele, et kõikide infosõdadega kaasnevad vale, rumalused, faktide moonutamised ja manipulatsioon. Oma sõnade kinnituseks tõi ta mitmeid konkreetseid näiteid infosõja kohta, mis puhkes meedias Lõuna-Osseetia sõja või Eestis Pronkssõduri mälestussamba ümberpaigutamise ümber.

Vladimir Mamontovi sõnutsi muudab infosõda mis tahes situatsiooni “must-valgeks mänguasjaks”, mis ainult kaugelt meenutab tegelikkust. Igasuguse infosõja eesmärgiks on tõde kui mitte hävitada, siis vähemalt tundmatuseni moonutada.

Mis puutub ajakirjanike rolli infosõdades, siis selle kohta ütles Izvestia peatoimetaja täpselt ja selgelt: “Niipea, kui ajakirjanik astub infosõtta, muutub ta kohe palgasulaseks.” Niisugune “sõjaline lähenemine” lõpeb kas infarktiga, kui inimesel on säilinud südametunnistuse riismed, või inforinde võitlejaks ümber kvalifitseeruda otsustanud ajakirjaniku kutsealase degradeerumisega ja avaliku põlgusega tema vastu.

Meediaklubi Impressum üritus äratas nii ajakirjanikes kui ka avalikkuse esindajates kõrgendatud huvi. Meriton Grand Hotel Tallinna konverentsikeskuses, kus üritus toimus, polnud ainsatki vaba kohta. Diskussiooni moderaatorid olid rahvusvahelise meediaklubi Impressum kaasasutajad Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin.


Teised uudised