Print this page

Uudised

Uurimist toimetab uuriva ajakirjanduse agentuur
Uurimist toimetab uuriva ajakirjanduse agentuur
02.11.2009

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldas 2. novembril Tallinnas avaliku kohtumise, mis oli pühendatud tänapäeva pressi rollile selliste ühiskondlike mädapaisete, nagu kuritegevus, korruptsioon, poliitiline künism jms paljastmisele.

Klubi külalised, Sankt-Peterburgi uuriva ajakirjanduse agentuuri peadirektor ja peatoimetaja Andrei Konstantinov ning Eesti keskkriminaalpolitsei eksjuht Andres Anvelt rääkisid kokkutulnutele 1990. aastatel Balti riikides kapitalistliku “revolutsiooni” ajal vohanud allmaaelust (värvilise metalli ja relvaärist, kohalikes pankades toimunud rahapesust jms). Oma ettekannetes puudutasid Konstantinov ja Anvelt rahvusvahelise kriminaalmaailma uusi väljakutseid tänapäeva ühiskonnale.

Andrei Konstantinov rääkis üksikasjalikult oma teekonnast kriminaalromaanide maailma, toonitades, et oma peamiseks tegevusalaks peab ta siiski ajakirjandust.

Tema elu tähtsaim “lapsuke” on uuriva ajakirjanduse agentuur, mille esmaseks ülesandeks pole mitte kuritegude paljastamine, vaid avalikkuse maksimaalselt objektiivne informeerimine ühtedest või teistest aktuaalsetest probleemidest. Ühiskond ise peab otsustama, mis selle infoga peale hakata.

Oma sõnavõtus püüdis Andrei Konstantinov hajutada teatavat romatilist oreooli, mis uuriva ajakirjanduse agentuuri ümber on tekkinud, rõhutades, et seal, kus ajakirjaniku jaoks algavad kõikvõimalikud seiklused, seal lõpeb professionaalsus. Ajakirjandus pole publiku ja austajate ees uhkeldamine, vaid raske ning sageli tänamatu töö.

Andres Anvelt, teinud lühikese ekskursi iseseisva Eesti politseiameti taastamise ajalukku, jutustas, kuidas valmis romaan “Punane elavhõbe”, mille ta kirjutas juba pärast politseitöölt lahkumist ja milles ta tegelikult toimunud sündmustele tuginedes kirjeldab banditismi vohamist Eestis 1990. aastatel. Praegu vändatakse selle romaani motiividel Eesti-Vene ühistõõna mängufilmi.

Anvelt püüdis oma sõnavõtus tõmmata paralleele operatiivtöötaja ja ajakirjaniku töö vahele, märkides, et nii õiguskaitseorganid kui ka ajakirjanus on teataval määral “ühiskondlikud relvad” ühtede või teiste probleemide lahendamisel.

Mõlemad kohtumisel osalejad olid ühel nõul, et ajakirjanikud suudavad pälvida oma tegevusele poliitilise tunnustuse ainult siis, kui neile meeldib protsess ise, mitte tehtud töö eest oodatav mis tahes kujul auhind.

Meediaklubi Impressum üritus äratas kõrgendatud huvi nii ajakiranikes kui ka avalikkuse esindajates, sest Meriton Grand Hotel Tallinna konverentsikeskus oli pilgeni rahvast täis. Kohtumise moderaatorid olid klubi Impressum kaasasutajad Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin.


Teised uudised