Print this page

Uudised

Tallinnas asutati rahvusvaheline meediakubi
Tallinnas asutati rahvusvaheline meediakubi
23.10.2008

Klubi organiseerisid ajalehe Komsomolskaja Pravda ajakirjanikud.

Tallinnas on loodud ja tegevust alustanud rahvusvaheline meediaklubi Impressum, mille asutasid Komsomolskaja Pravda Moskva toimetuse kolumnist Galina Sapožnikova ja ajalehe Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja Igor Teterin.

Klubi eesmärk on toetada nüüdiaegsete meediakanalite potentsiaali kasutamisega seotud kodaniku- ja ühiskondlikke algatusi. Meediaklubi tegevus on suunatud eeskätt rahvusvahelise infovahetuse laiendamisele ja ajakirjanike kvalifikatsiooni teostamisele meediavallas.

“On juhtunud nii, et viimastel aastatel on Balti riikide ajakirjanikud olnud eraldatud kõikvõimalike dogmade ja tabude taraga, mis kuidagi ei aita üksteist mõista,” ütles klubi Impressum juhatuse liige Galina Sapožnikova. “Nii otsustasimegi asutada avaliku struktuuri, mis aitab taastada elementaarse suhtlemise, ütleme näiteks eesti ja vene ajakirjanike vahel. Seal, kus on olemas vastastikust huvi pakkuv suhtlemine, tekib varem või hiljem ka üksteisemõistmine.”

Komsomolskaja Pravda Põhja-Eurropas kirjastaja, klubi juhatuse liikme Igor Teterini arvates on klubi tegevusest abi kutselistele ajakiranikele, sest selle tegevus põhineb Euroopa meediavaldkonda puudutaval seadusandlusel. “Impressum järgib neid põhimõtteid, mis on kirjas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis,” toonitas Teterin. “Näiteks konventsiooni 10. artiklit, kus on otsesõnu öeldud, et “igal inimesel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet ja mõtteid ilma võimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest”.”

Klubi tööplaan näeb esialgu ette kutsuda Venemaalt Eestisse autoriteetseid kultuuritegelasi, teadlasi, ärimehi ja poliitikuid, mis peaks korvama viimastel aastatel tekkinud terava intellektuaalse suhtluse defitsiidi. Korraldama hakatakse avalikke kohtumisi, ümarlaudu, meistriklasse, uute raamatute ja filmide esitlusi.


Teised uudised