Print this page

Uudised

Julma mineviku õppetunnid
Julma mineviku õppetunnid
23.08.2010

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldas 23. augustil Tallinnas avaliku kohtumise teemal “Kollaboratsionismi anatoomia”.

Klubi külaliseks oli Vene ajaloolane, ajaloodoktor, Jaroslav Targa nimelise Novgorodi Riikliku Ülikooli professor Boriss Kovaljov., kes on palju aastaid olnud ekspert uurimisvaldkonnas, mis käsitleb kollaboratsionismi ilminguid Teise maailmasõja ajal. Arvukate sõjaajalooraamatute ja teaduslike tööde autor professor Kovaljov suhtub teemasse, mis pole tänapäevalgi oma aktuaalsust minetanud, rangelt teaduslikult seisukohalt.

Kohtumine kestis kaks tundi. Aastatepikkuse uurimistöö tulemusena leitud rohkete ajalooliste faktide näitel kirjeldas Boriss Kovaljov lihtsal ja arusaadaval moel kollaboratsionismi erinevaid liike, selgitas põhjusi, mis ärgitasid natside poolt okupeeritud rahvaste esindajaid tegema sõja ajal koostööd okupatsioonirežimiga ning andis igale liigile oma hinnangu.
Professionaalse ajaloolasena teeb Boriss Kovaljov vahet uurija suhtumisel sündmustesse ning inimlikul vaatepunktil. Ta soovitab meie ühise ajaloo küsimusi mitte politiseerida ning lasta neis ajaloolastel selgusele jõuda, sest mida valusam on probleem, seda vähem suudetakse olla objektiivne.

„Ma arvan, et Vene ajaloolased peavad andma objektiivse hinnangu katsetele pro-natsistlike relvastatud formeeringute heroiseerimisele nii oma kodus kui ka Venemaa naaberriikides. Kuni on inimesi, kes peavad natside käsilasi kangelasteks, näib mulle, et Hitler on veel elus...“

Kohtumise teises osas vastas professor Kovaljov kuulajate arvukatele küsimustele. Ajakirjanikke ja publikut ei huvitanud üksnes möödunud päevi puudutavad, vaid ka tänapäevased asjad. Eriti palju küsimusi esitatati selle kohta, kuidas professor suhtub Eestis Teise maailmasõja lõpust kuni nüüdisajani toimunud protsessidesse.

Boriss Kovaljov on sündinud 1965. aastal Novgaorodi oblastis. Pärast Novgorodi ülikooli lõpetamist asus ta seal tööle õppejõuna. Suur osa tema teadustööst on seotud kollaboratsionismi-teema käsitlemisega ajaloolisest aspektist. Ta on avaldanud üle 200 teadusliku ja populaarteadusliku töö, nende hulgas raamatud „Natsistlik okupatsioonirežiim ja kollaboratsionism Venemaal (1941-1945) – 2001. aastal; „Natsistlik okupatsioon ja kollaboratsoinism Venemaal“ – 2004. aastal. Kovaljov on ette valmistanud üle kümne artikli entsüklopeediale „Holokaust NSV Liidu territooriumil“ (2009). Konsultandina on ta osalenud teleprojektides „Karistussalklased“ (1. kanal), „Euroopa röövimine“ (telekanal Kultura) jt.


Teised uudised