Print this page

Uudised

Impressumis räägiti sotsialismist ja antikommunismist
Impressumis räägiti sotsialismist ja antikommunismist
04.10.2010

Vene politoloog Aleksandr Tsipko osales rahvusvahelises meediaklubis Impressum toimunud avalikus diskussioonis teemal «Põgenemine kommunismist»

Palju aastaid teaduslikul tasandil antikommunismi küsimustega tegeleva Venemaa uusima ajaloo eksperdi külaskäik pälvis Eesti massimeedia esindajate, teadlaste, kohaliku intelligentsi ja arvukate kuulajate seas suurt tähelepanu.

Meriton Grand Conference&SPA konverentsikeskuses räägiti avameelselt ja teravalt neist muutustest, mis on toimunud endistes Nõukogude vabariikides pärast kommunistliku süsteemi lammutamist ja sellele järgnenud Nõukogude Liidu jagunemist paljudeks iseseisvateks riikideks.

Toetudes isiklikele mälestustele, Venemaa ja välismaa filosoofide ja majandusteadlaste töödest pärit tsitaatidele rääkis Aleksandr Tsipko talle omasel moel kõnelda ausalt ja avameelselt ka ebameeldivatest asjadest antikommunismi tekke ajaloost ja põhjustest, miks NSV Liidu valitsevad ringkonnad kaotasid usu komunistlikku ideoloogiasse. Ta rääkis ükiskasjalikult Venemaa poliitilise eliidi rollist NSV Liidu lagunemisel ja sellest, kuidas nad toetasid separatismi endistes Nõukogude vabariikides. Professor Tsipko arvates läks NSV Liidu sotsialistlik režiim uppi seetõttu, et Nõukogude valitsev eliit pettus komministlikes ideaalides.

Ajakirjanikud ja publik ei suhtunud Impressumi külalise mõnedesse avaldustesse ühtmoodi, millest andsid tunnistust arvukad küsimused, mis kohati paisusid ägedaks diskussiooniks. Diskussiooni korraldajate, meediaklubi Impressum kaasasutajate Igor Teterini ja Galina Sapožnikova sõnul õnnestus neil sellel kohtumisel näidata auditooriumile totalitaarsüsteemi ja tõelise demokraatia erinevust, andes sõna kõige erinevamatele venekeelse intelligentsi eliidi esindajatele, sõltumata nende poliitilistest eelistustest.

Aleksandr Tsipko on tunnustatud ekspert uusima ajaloo vallas. Lõpetanud Moskva Riikliku Ülikooli filosoofiateaduskonna, töötas ta 1960. aastatel Komsomoskaja Pravdas ja ÜLKNÜ keskkomitees. Alates 1972. aastast kuni praeguseni on ametis Venemaa Teaduste Akadeemia rahvusvaheliste majanduslike ja pollitiliste uuringute instituudis. Ta on 11 raamatu ja rohkum kui 200 teadusliku ja publitsistliku artikli autor. Tsipko on populaarsete tele- ja raadioprogrammide alaline külaline ning programmi Vesti-24 kommentaator.

 


Teised uudised