Print this page

Uudised

Impressumis räägiti ajakirjandusest
Impressumis räägiti ajakirjandusest
16.12.2010

Seekord oli klubi külaliseks Komsomolskaja Pravda Kirjastusmaja peadirektor ja ajalehe peatoimetaja Vladimir Sungorkin.

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum ei kutsunud juhuslikult külla just Komsomolskaja Pravda peatoimetaja. 16. detsembril Tallinnas toimunud kohtumise teema oli „Ajakirjandus globaliseerumise ajastul“. Külalist tutvustades toonitas Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastaja ja peatoimetaja Igor Teterin, et Vladimir Sungorkin esindab tänapäeva Venemaa hiigelsuurt meediaäri. Lisaks sellele, et ta on andnud märkimisväärse panuse praktilisse ajakirjandusse, omab ta hindmatatut kogemust nüüdisaegsete meediaväljaannete süsteemsel ülesehitamisel ja arendamisel. Venemaa populaarseima ajalehe peatoimetajana juhib sama ajal ka kontserni Komsomolskaja Pravda, kuhu kuuluvad kümned trükiväljaanded, mõned internetiportaalid ja raadiojaamade võrk, varsti lisandub neile ka telekanal.

Poolteise tunni jooksul käsitles külaline kohtumise teemat mitmest aspektist ja rääkis oma isiklikust tööteest. Ajakirjanikud ja publik said teada, et juba Kaug-Ida Ülikooli ajakirjandustudengina sai temast rohkem kui kahekümneks aastaks Komsomolskaja Pravda erikorrespondent BAMil, hiljem, läbinud karjääriredeli kõik astmed, jõudis Komsomolskaja Pravdas kõige kõrgemale ametipostile. Lihtsalt ja arusaadavalt selgitas ta Komsomolskaja Pravda edu tagamaid, ütles välja oma arvamuse ajalehtede paberväljaannete tuleviku kohta, keskendudes eriti sellele rollile, mida hakkavad meediaturul mängima internetiprojektid ja elektroonilised seadmed. Seejuures märkis külaline, et vaevalt klassikalised paberile trükitud ajalehed meie elust kuhugi kaovad.

Arvukatele küsimustele vastates ei hiilinud Vladimir Sungorkin kõrvale kohtumisel osalejate keerulistest, kohati isegi ebameeldivatest küsimustest. Ta oli Eesti ja Venemaa suhteid, korruptsiooniprobleeme, natsionalisimi, šovinismi ja ksenofoobiat puudutavaid küsimusi kommenteerides avameelne. Ta rääkis huvitavalt tänapäeva Venemaa oligarhidest, selgitades, kuidas riigivõimud kasutavad neid üldrahvalike ülesannete lahendamiseks. Esinemise käigus demonstreeris Vladimir Sungorkin Tallinna auditooriumile oma suurt erudeeritust ning peent huumorimeelt. Pärast kohtumise lõppu said huvitavamate küsimuste esitajad kingituseks raamatuid ja Komsomolskaja Pravda sümboolikaga meeneid.

Meediaklubi Impressum üritused on traditsiooniliselt Eesti meedia kõrgendatud huvi orbiidis ja lähevad täissaalidele. Klubi külaliste avalikke esinemisi käivad kuulamas ühiskondlike organisatsioonide esindajad, teadlased, ajakirjandusüliõpilased ja tavalised kuulajad. Kahe aasta jooksul on klubi asutanud Komsomolskaja Pravda ajakirjanikud korraldanud juba ligi 30 mitmesugust üritust. Impressumis on esinenud Venemaa tuntud kirjanikud, ajaloolased, majandusteadlased ja poliitikud. Professionaalseid saladusi on jaganud Venemaa populaarsete ajalehtede toimetajad. Klubis on säranud Venemaa armastatuimad tele- ja raadioajakirjanikud.

Vladimir Sungorkiniga oli kohtuma tulnud ligi 200 külalist. Ürituse moderaatorid olid traditsiooniliselt klubi Impressum asutajad Galina Sapožnikova ja Igor Teterin.
 


Teised uudised