Print this page

Klubi Impressum telestuudio

Sõja kibe tõde (vene keeles)

01.12.2008Kui kaugel teineteisest on siiski poliitikute “tõde” ja lihtinimeste tõde. Selles veenab amatöörfilm, mis sattus klubisse Impressum Kaukaasias 2008. aasta augustis toimunud sündmustele pühendatud diskussiooniõhtu toimumise eel. Teema aktuaalsust arvestades näitame seda filmi autori nõusolekul oma kodulehel.

Sellel filmil on huvitav saatus. Kõik sai alguse sellest, et Eesti kodanik, rahvuselt osseet Leena Kokojeva sõitis 2008. aasta augustis Lõuna-Osseetiasse külla oma sugulastele. Praku muutus tema puhkus tõeliseks košmaariks.

Temal ja tema lastel tuli üle elada Gruusia pommirünnakud, näha Thinvali tänavatel rohkesti laipu ja keerulisi teid pidi välja murda peaaegu maatasa tehtud linnast. Sellest kõigest ta jutustabki oma amatöörfilmis, mis mõistagi ei pretendeeri professionaalsele lavastusele ja montaažile, kuid on sellepoolest väärtulik, et sisaldab pealtnägijate kibedat tõde viiepäevase Kaukaasia sõja sündmustest ning seda, mida pole vastu panna ühelgi kutselistl analüütikul – delikaatset mõtisklust Kaukaasia tragöödia põhjuste ja tagajärgede üle.

Pakume teile võimalust seda ausat filmi vaadata. Hoiatame, et lastel ja nõrga närvikavaga inimestel pole mõnda kaadrit nende julmuse pärast soovitatav vaadata. Film on vene keeles.