Print this page

Uudised

Klubi Impressum külaline oli Vitali Tretjakov
Klubi Impressum külaline oli Vitali Tretjakov
22.02.2011

Venemaa tuntud ajakirjanik, poliitanalüütik ja telesaatejuht Vitali Tretjakov korraldas Tallinnas ja Narvas avaliku kohtumise teemal „Venemaast. Tõde, ainult tõde ja ei midagi muud peale tõe!“

Kohtumise teema polnud juhuslikult valitud – selle pakkus Vitali Tertjakov ise välja. Venemaa on olnud tema aastatepikkuse ajakirjanikutöö peamine käsitlusobjekt. Tema arvates on Venemaa riik, mille ümber on kuhjatud massiliselt kuulujutte ja otsest valet. Hiiglasuur osa sellest negatiivsest tuleb raja tagant.

Teisest küljest on Venemaa nii suur ja mitmetahuline, et mingit ühtset tõde tema iseloomustamiseks välja tuua pole samuti reaalne. Olles oma riigi patrioot, „impeeriumi inimene“, nagu ta ise ennast nimetab, tunneb Tretjakov paremini kui keegi teine Venemaa ajalugu ja tänapäeva ning oskab prognoosida tulevikku. Kuigi ta ei pea ennast politoloogiks, lubavad pikaajalise ajakirjanikutöö käigus omandatud teadmised ja kogemused kvalifitseerida Tretjakovil end kui poliiteksperti.

Meediaklubi Impressum külaline oli rabatud kohtumisele tulnud inimeste arvust. Ta möönis, et viimati suhtuti tema esinemistesse nii suure huviga 1980. aastatel, perestroika ja avalikkustamise ajal. Ei Tallinnas ega Narvas olnud saalis ainsatki vaba kohta. Kohtumisel osalejad, eri vanuses ja erisuguste ametitega inimesed, kuulasid külalist suure tähelepanuga.

Andeka ajakirjaniku ja jutustajana hoidis Vitali Tretjakov kolm tundi väldanud kohtumiste ajal publiku huvi pidevalt üleval. Ta rääkis tõepäraselt ja avameelselt Venemaa lähiminevikus toimunud protsessidest, analüüsis tänapäeva olukorda ning tegi järeldusi. Oskus näha nüüdisaegse Venemaa elus nii negatiivseid kui positiivseid külgi oli klubi Impressum külalise esinemise peamine eripära.

Kohtumise käigus pühendas Tretjakov omaette osa Venemaa rollile nn euroatlantilise tsivilisatsiooni säilitamisel, mille üheks sambaks Vene Föderatsioon Lääne-Euroopa ja USA kõrval on. Tretjakovi arvates pole Euroliidu normaalne eksistents ilma Venemaata võimalik. Selleks aga, et säilitada ühinenud Euroopa stabiilsus, on tarvis loobuda vaenust ja vastastikustest süüdistustesr.

Vitali Tretjakov vastas Tallinnas ja Narvas ajakirjanike ja teiste kohtumisel osalejate arvukatele küsimustele. Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaali ja Narva kultuurikeskusesse Rugodiv kogunenud inimestele pakkusid huvi kõige erinevamad asjad. Esitati küsimusi külalise poliitiliste vaadete kohta, taheti teada, kuidas ta suhtub Venemaa nii endistesse kui praegustesse liidritesse, opositsiooni, põlualusesse oligarhi Hodarkovskisse, Moskva ekslinnapeasse Lužkovi. Huvi tunti ka Vitali Tretjakovi tegevuse vastu kirjastaja ja telesaatejuhina. Ükski küsimus ei jäänud põhjaliku vastuseta. Mõned külalise tabavad repliigid vallandasid aplausi.

Traditsiooniliselt said huvitavamate küsimuste esitajad kingituseks Vitali Tretjakovi raamatu. Peale kõige muu on ju Tretjakov ka Moskva Riikliku Ülikooli televisiooni kõrgkooli dekaan ja tema raamat „Kuidas saada tuntud ajakirjanikuks. Tänapäeva Venemaa ajakirjanduse teooria ja praktika loengud“ on suurepärane õpik neile, kes sellele erialale on pühendunud. Suurema osa auhindadest pälvisid pärast kohtumise lõppu nii kogenud kui ka algajad ajakirjanikud.
 


Teised uudised