Print this page

Uudised

Maksim Ševtšenko retseptid
Maksim Ševtšenko retseptid
20.06.2011

Klubis Impressum kõneldi avameelselt sellest, mis segab Eesti ja Venemaa heanaaberlikke suhteid.

Seekord oli Venemaa tuntud teleajakirjaniku ja ühiskonnategelase Maksim Ševtšenko ettekannet kuulata soovivaid inimesi rohkem kui kunagi varem. Juba kaks päeva enne ürituse toimumist tuli korraldajatel avalikul kohtumisel osalejate registreerimine lõpetada. Sellegipoolest oli hotelli Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal pilgeni rahvast täis. Ka need, kellele ei jätkunud istekohta, ei lahkunud saalist. Tallinna publik kuulas varjamatu huviga külalist, kes kohe kohtumise algul lubas olla äärmiselt avameelne, kellegi ees lipitsemata ja kavaldamata.

Avaliku kohtumise teema „Venemaa ja Eesti: mis segab meid sõbrad olemast?” osutus nii aktuaalseks, mahukaks ja mitmetahuliseks, et ettenähtud kahe tunni asemel kulus Maksim Ševtšenkol kõnelemiseks ja publiku arvukatele küsimustele vastamiseks üle kolme tunni. Ent sellestki ajast jäi saalist tulnud ja interneti kaudu esitatud küsimuste laviinile vastamiseks väheks.

Rahvuskultuuri- ja religioonipoliitika küsimuste eksperdina rääkis Maksim Ševtšenko üksikasjalikult ja arusaadavalt, mida ta arvab probleemidest Eesti ja Venemaa vahelistes suhetes. Jutuajamine puudutas selliseid valusaid teemasid nagu topeltstandardite poliitika Baltimaades ja Euroliidus, võimude korrumpeerumine, sõnavabadus jpm.

Maksim Ševtšenko peab Venemaa ja Eesti vastasseisu põhjuseks kunstlikult loodud barjääre, mis on kasulikud üksnes meie riikide vahelistes suhetes valitsevatest pingetest kasu lõikavatele kitsastele poliitika- ja äriringkondadele, kuid hoopsiki mitte meie rahvastele. „Seal, kus piiratakse kodanikuvabadusi, kus vohab bürokraatia, seal hulgas ka eurobürokraatia, on mängus kellegi kindel huvi. Kellelegi on kasulik, et rahvuste vahelised ja keeleküsimusi puudutavad pinged Eestis ja Lätis püsiks,” ütles Maksim Ševtšenko.

Kujunenud olukorrast välja pääseda aitaks tema arvates see, kui kõik Eesti elanikud saaksid kodanikuõigused, mis võimaldaksid neil põlistest sotsiaalsetest huvidest lähtuvalt osaleda aktiivselt riigi poliitilises elus. Primitiivsetel natsionalistlikel loosungitel põhinev poliitika võib klubi Impressum külalise arvates pikemas perspektiivis viia üksnes tõsise kriisini.

Maksim Ševtšenko rääkis, et on mitu korda Eestis käinud. Ta on teinud intervjuu president Lennart Meriga, leidnud isikliku suhtlemise käigus ühise keele tuntud poliitiku Marko Mihklesoniga. Eesti elanikesse suhtub ta varjamatu sümpaatiga ning on seetõttu siiralt huvitatud sõbralike suhete taastamisest meie riikide vahel. Lisaks sellele ütles ta, et on vastu mis tahes katsetele aega tagasi pöörata, seal hulgas mõnede „patriootide” üleskutsetele taasluua Nõukogude Liit.

„Tuleb ehitada tulevikku, vaadates maailma kainelt, mõistes tema ajaloolise arengu loogikat ning austades külg külje kõrval asuvate riikide ja rahvaste kultuuri ning omanäolisust,” ütles Maksim Ševtšenko Tallinna publikule.


Teised uudised