Print this page

Uudised

Okupatsiooniaja katsumused
Okupatsiooniaja katsumused
09.09.2011

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldas Narvas kohtumise Vene ajaloolase Boriss Kovaljoviga.

Ürituse teema oli „Kollaboratsionismi anatoomia”. Klubi külaline oli ajaloodoktor, Jaroslav Targa nimelise Novgorodi Riikliku Ülikooli professor Boriss Kovaljov. Praegu on ta Venemaal üks suuremaid uurijaid, kelle huviobjektiks on delikaatne ajalooline teema - natsistide poolt orjastatud rahvaste esindajate koostöö okupatsioonirežiimidega sõja ajal.

  Professor Boriss Kovaljovi uue raamatu kaas.

 

Kui professor Kovaljov aasta tagasi klubi Impressum kutsel Eestis, toimus kohtumine Tallinnas. Tänavu nägi trükivalgust tema uus raamat „Venemaa elanikkonna igapäevaelu natsistliku okupatsiooni ajal” (Molodaja Gvardia, 2011). Narva kohtumisel tutvustas ta mõningaid episoode oma uuest teosest, millest on lühikese ajaga saanud tõeline ajalooline bestseller.

Kohtumine kestis kaks tundi. Aastatepikkuse uurimistöö tulemusena hangitud faktide näitel kirjeldas Boriss Kovaljov lihtsal ja arusaadaval moel kollaboratsionismi eri liike, selgitas põhjusi, mis ajendasid Kolmanda Reichi poolt orjastatud rahvaste esindajaid tegema okupatsioonirežiimiga koostööd, ja andis igale liigile hinnangu.

 

Haruldane foto Boriss Kovaljovi uuest raamatust: Orlovi rikšad. Tahtmatult tekib küsimus: kas võib nimetada kollaboratsionistideks selliseid endale leivapalukest teenivaid õnnetuid poisikesi?

Üksikasjalikult rääkis ta natsistliku propaganda rafineeritud meetoditest, mis ei ärgitanud okupeeritud riikide elanikke natsidega üksnes sunnitud koostööd tegma, vaid sageli otseselt reetma. Seejuures teeb Kovaljov selle traagilise epohhi sündmustesse suhtumisel ranget vahet teaduslik-ajaloolisel ja elulisel vaatevinklil. Ta arvab, et fašistlik okupatsioon sundis miljoneid inimesi tegema isiklikku kõlbelist valikut: kelle poolel sa oled?

Kohtumise diskussiooni osas esitati klubi Impressum külalisele rohkesti küsimusi. Näiteks paluti tal anda hinnang kindral Vlassovile: kes ta on, reetur või vaba Venemaa eest võitleja? Ajaloolane andis ammendava iseloomustuse: kindral Valssov on reetur kõige põlastusväärsemal viisil. Natsistliku propagandamasina jaoks oli ta „tolmuimeja”, kes pidi reetma meelitama tuhandeid lihtsaid nõukogude sõdureid. Külaliselt küsiti ka, kuidas ta suhtub Venemaa pinnal võidelnud Baltimaadest pärit SSi leegionäridesse. Paluti selgitada sellist kummalist asja: Eesti praegused võimud pasundavad pidevalt nõukogude okupatsioonist, samal ajal ei nimeta keegi pärast iseseisvuse taastamist püüdlikult karjääri teinud nõukogudeaegseid endisi parteifunktsionääre kollaboratsionistideks.

Professor Kovaljov vastas põhjalikult kõigile kultuurikeskusesse Rugodiv tulnud kuulajate küsimustele. Pärast kohtumise lõppu vestes ta narvalastega veel pikalt kuluaarides. Ta kinkis linna ühiskondlikele organisatsioonidele mõned oma Teise maailmasõja aastatel aset leidnud kollaboratsionismi käsitlevad raamatud.
 


Teised uudised