Print this page

Uudised

NSV Liidu krahhi õppetunnid
NSV Liidu krahhi õppetunnid
16.08.2012

Politoloog Veronika Krašeninnikova rääkis klubis Impressum, miks hiigelriik lagunes ja kes sellega seotud olid

Augustis oli rahvusvahelise meediaklubi Impressum külaliseks Veronika Krašeninnikova - Vene politoloog, Välispoliitiliste uurimuste ja algatuste instituudi direktor (Moskva). Kohtumise teemaks oli meie lähiajalugu: „Ajaloo õppetunnid: NSV Liidu krahhist „värviliste“ revolutsioonide epohhini“.  Kuigi see teema pidanuks eelduste kohaselt huvitama eeskätt teadureid, oli hotelli Meriton Grand Conference & SPA konverentsisaal puupüsti rahvast täis.

Esimesed 40 minutit oli publik hiirvaikne. Faktid, arvud ja üksikasjalik ajalooline ekskurss, näitamaks, missugused jõud läänemaailmas kogu 20. sajandi vältel tegid Nõukogude Liidu vastu intensiivset õõnestustööd, olid kuulajatele äärmiselt huvitavad. Krašeninnikova esinemist ilmestas presentatsioon kinoekraanil.

Veronika Krašeninnikova tegi teatavaks, et Nõukogude Liidu hävitamine välisjõudude poolt toimus kolmes etapis. Esimene katse tehti 1920. aastatel, kui Nõukogude riik oli just moodustunud. See katse nurjus: noore riigi formeerimist ja tugevdamist peatada ei õnnestunud.

Teine võimalus Nõukogude „impeerium“ lagundada tekkis lääneriikidel siis, kui algas Teine maailmasõda. Ameeriklased räägivad sellest praegu avalikult. Ajaloolane Frederick Schuman kirjutab oma raamatus „Night over Europe“: „Lääne lepitajad rajasid oma arvestused fašismi ja kommunismi kokkupõrkele ja ootasid Saksamaa kalletungi Nõukogude Liidule.“ USA senaator ja hilisem president Harry Truman väljendus veelgi otsekohesemalt: "Kui me näeme, et võidab Saksamaa, siis tuleb meil aidata Venemaad, kui aga võidab Venemaa, siis tuleb meil aidata Saksamaad, ja las nad tapavad võimalikult rohkem."

Lääneriikide arvestused ei õigustanud end ka seekord – taas saatis neid ebaedu. NSV Liit purustas Saksamaa ja võitis sõja. Ainus asi, mis USA-l õnnestus teha, oli peatada Nõukogude Liidu mõju tugevnemine tänu „abile“ võitluses Hitleriga. „Liitlased avasid oma teise rinde alles 1944. aastal, kui oli selge, et Kolmas Reich saab lüüa. Nende põhieesmärk oli takistada Nõukogude Liidu mõjuala ulatumist Lääne-Eurooa territooriumile,“ selgitas Krašeninnikova.
 
Klubi Impressum külaline esitas suure hulga laiale publikule tundmatuid fakte, mis on avaldatud Läänes ilmunud ajalooraamatutes (mõned raamatud olid tal ka kuulajatele näitamiseks kaasas). Näiteks rääkis ta sellest, et paljud Kolmandas Reichis kõrgel positisoonil olnud isikud mitte üksnes ei pääsenud karistusest fašismi kuritegude eest (näiteks Barbarossa plaani autor osales Nürnbergi protessil, kuid mitte süüaluse, vaid tunnistajana), vaid tegutsesid hiljem kõrgetel kohtadel nii eriteenistustes kui ka NATO sõjaväeametkondades.

Kolmas ja edukas katse Nõukogude Liit lagundada oli puhtmajanduslik. Ronald Reagani analüütikute ja poliittehnoloogide meeskond koostas NSV Liidu finantsilise ja majandusliku hävitamise plaani. Sellest 7punktilisisest plaanist ei teadnud maailmas rohkem kui 10-15 inimest. Teadmatusse jäeti isegi USA asepresident George Bush. Regan kartis, ta hakkab plaani elluviimist takistama, sest Bush oli huvitatud naftakompaniidest (et Nõukogude Liit laostada, oli otsustatud „musta kulla“ hinnad alla lüüa).

Plaani põhipunktid olid lihtsad. Astuda salajasse vandenõusse Saudi Araabiaga ja nafta hinnad alla lüüa. Pärast seda survestada Euroopat, et nad järsult vähendaksid gaasi sisseostmist Nõukogude Liidust. Keelata müüa kõrgtehnoloogilisi seadmeid Nõukogude Liidule (3 Euroopa kompaniid, kes polevat keelust hoolinud, said kohe maitsta USA sanktsioone, mistõttu läksid pankrotti). Reagani plaani kohaselt keelati riigipankadel Nõukogude Liidule laenu anda, erapankadel aga „soovitati“ seda mitte teha (vähe oli neid, kes julgesid „soovitusi“ mitte järgida). Samal ajal hoogustati võidurelvastumist, et see raske finantsilise koormana langeks Nõukogude Liidu õlule. Selleks mõeldi välja „Strateegilise kaitse algatuse“ programm, mis tegelikult osutus blufiks ning provotseeris Nõukogude Liitu tegema absoluutselt ebavajalikke rahalisi kulutusi. Tulemus on teada – Nõukogude Liit põrkus hiiglaslike majanduslike probleemidega ja lõpuks lagunes koost.

Võituses „punastega“ ei põlatud ära isegi terroristlikke rünnakuid. Eriteenistused võisid korraldada terroriakti mõne ebasobiva poliitiku vastu ja süüdistada selles kommuniste – korraga topeltkasu. Näiteks Itaalia peaminister Aldo Moro, kes nõustus võtma valitsuskoalitsiooni sotsialistid ja kommunistid, rööviti juba järgmisel päeval. Vastutus selle kuriteo eest pandi Punastele Brigaadidele. Ent Krašeninnikova sõnul näitas Itaalia parlamendi hilisem uurimine, et terroriakti organiseerisid... NATO salajased allüksused.

Rääkides neid ja paljusid teisi lugusid, jõudis Krašeninnikova välja selleni, mis toimub nüüdisaegses maailmas. Mitte keegi ei ürita vallutada Venemaad sõjalisel teel – Hitler ja Napoleon näitasid, et se pole parim strateegia. Tänapäeval tegutsetakse teisiti.

Maailmas on mitmeid tuhandeid mittetulundusorganisatsioone, kes ei roni poliitikasse ja tegelevad õilsate asjadega: arendavad kultuuri ja heategevust, loovad ühiskondlikke demokraatlikke insituute. Ent paljusid neist rahastab USA – kas otse või vahendajate kaudu.

Veronika Krašeninnikova vastas avalikul kohtumisel arvukatele nii kohalviibijate kui ka interneti teel saabunud küsimustele. Kohtumise moderaatorid olid klubi Impressum asutajaliikmed, Komsomolskaja Pravda põhiväljaande kolumnist Galina Sapožnikova ja nädalalehe KP-Baltija kirjastaja Igor Teterin.
 


Teised uudised