Print this page

Uudised

Arvamustest ja kahtlustest
Arvamustest ja kahtlustest
29.01.2013

Klubis Impressum toimus avalik kohtumine Vene politoloogi, Ülevenemaalise Avaliku Arvamuse Uurimise Keskuse (VTsIOM) peadirektori Valeri Fjodoroviga.

Üldiselt on sotsioloogia valdkond, mida ei saa nimetada laialdase huvi objektiks. Kui kutsusime Tallinna VTsIOMi peadirektori Valeri Fjodorovi, eeldasime, et see teema pakub huvi peamiselt kitsa profiili spetsialistidele – akadeemilise teaduse esindajatele, politoloogidele, sotsioloogidele ja kõrgkoolide õppejõududele.

Ent tuleb tunnistada, et selline oletus osutus ekslikuks. Valeri Fjodoroviga kohtuda soovijaid oli nii palju, et korraldajatel tuli suurendada esialgu renditud saali mõõtmeid. Kui külaline saali sisenes, polnud seal enam ainsatki vaba kohta. Muidugi olid kohal ka sihtgrupi esindajad – Eesti ühe autoriteetsema sotsiaal- ja turuuringute firma juhataja Andrus Saar, riigikogu saadik Jaak Allik, kõrgkoolide professorid, politoloogid, üliõpilased ning lõpuks ka ajakirjanikud. Ent kohtumisele oli rohkesti tulnud ka selliseid inimesi, kellele pakkus huvi väljakuulutatud teema „Venemaa portree läbi miljonite arvamuste prisma“.

Sissejuhatavas osas andis Valeri Fjodorov lühiülevaate tänapäeva Venemaa sotsioloogia olukorrast. Ta teatas kuulajatele, et praegu jagavad Venemaa sotsioloogiliste teenuste turgu vähemalt kümme suurt uurimiskompaniid- ja keskust. Kusjuures VTsIOM pole kaugeltki neist kõige suurem, tema turosa pole rohkem kui 5 protsenti. Olles vormiliselt riiklik ettevõte, saab VTsIOM sellegipoolest võrdselt teiste sotsioloogiliste struktuuridega võimustruktuuridelt tellimusi üksnes pakkumiste alusel. Seepärast tuleb tellitud uurimuste tulemustes näidata äärmist objektiivsust, täpsust ja korrektsust.

Konverentsisaalis, kus kohtumine toimus, polnud ainsatki vaba kohta.


Vältimatuid küsimusi ennetades selgitas Valeri Fjodorov kohe, miks sotsiolooge sageli süüdistatakse mõnede uuringutulemuste ebaobjektiivsuses ja kunstlikkuses, eriti poliitilisi reitinguid puudutavate uurimuste puhul. Klubi Impressum külaline ütles, et põhjus on väga lihtne – poliitikud on uuringutulemustega rahul ainult siis, kui neil on kõrge reiting, kuid hakkavad kohe süüdistama sotsiolooge, mitte iseennast, kõigis pattudes, kui nende populaaruse indeksid langevad.

Kohtumise diskussiooni osas kõlas palju huvitavaid küsimusi. Ennekõike huvitas publikut, mis toimub tänapäeva Venemaal, kuidas hindavad sotsioloogid venemaalaste meeleolumuutusi ja poliitilise aktiivsuse tõusu. Valeri Fjodorov selgitas, et see protsess on täiesti objektiivne ja seaduspärane. Venemaa ühiskond on viimase kümnendi jooksul tugevasti muutunud, saanud täiskasvanumaks ja õnnelikumaks. Ja mida rikkam on ühiskond, seda kõrgemale seatakse eluliste nõudmiste latt. Mitte üksnes olmes, vaid ka ühiskondlikus ja poliitilises elus.

Ajakirjanik Leivi Šer palub klubi Impressum külalisel anda hinnang tänapäeva Venemaa opositsioonile.


Valeri Fjodorovi arvates on praegu Venema peamine ülesanne ehitada üles arenenud kodanikuühiskond. Selline ühiskond, kus kodanike initsiatiiv ei avaldu mitte nõudmises vahetada välja Kremli võimud või tühistada valimiste tulemused, vaid luua kord madalamal tasemel.

Nüüdisaegset Venemaa tänavaopositsiooni ei pea VTsIOMi juht mõjuvõimsaks jõuks. Ta ütles, et sotsioloogilisest seisukohast on see vähetähtis grupp, kellel pealegi pole isegi tegevusprogrammi. Ainus, milleks ta seni võimeline on olnud, on teha palju kära. Samal ajal vajab Venemaa tarka, organiseeritud ja teovõimelist opositsiooni. Ja see, arvab Fjodorov, kujuneb muutuvas Vene ühiskonnas kindlasti välja.

Valeri Fjodorov vastas kuulajate küsimustele targalt, avameelselt ja vaimukalt.


Kohtumisel esitati ka naljakavõitu küsimusi. Näiteks päriti külaliselt: „Milliste viimaste aastate sotsioloogiliste uurimuste tulemused on teid ja VTsIOMi imestama pannud?“ Seepeale vastas Valeri Fjodorov muiates, et oli üks uurimus, kus sotsioloogid püüdsid välja selgitada, kuidas inimesed saavad aru päikesesüsteemist. Ning said äärmiselt üllatava tulemuse: selgus, et paljud inimesed on veendunud, et Päike käib ümber Maa, mitte vastupidi.

Mõistagi ei saanud läbi ka tänapäeva Eestit puudutavate küsimusteta. Näiteks küsiti Valeri Fjodorovilt: „Kas on võimalik üles ehitada arenenud kodanikuühiskond riigis, kus kolmandikul elanikkonnast pole hääleõigust, st neid pole lastud võimu juurde. Jutt käib Eestist.“ Sellele vastas Fjodorov kindlalt: „Ei!“ Teine küsimus kõlas nii: „Ajalooliselt on kujunenud, et Eestis elab palju mitte-eestlasi, kuid võimud tahavad, et vene koolides hakkaks õppetöö toimuma eesti keeles. Kas ütleksite, mida teie sellest arvate.“ Külaline vastas otsekoheselt: „Vabaduse printsiip Euroopa riigis peab olema põhjapanev. See puudutab ka õigust valida õppekeelt.“

Arvamustevahetus pärast avalikku kohtumist.


Üritus kestis kaks tundi. Kohtumise moderaatorid olid klubi Impressum asutajad – Komsomolskaja Pravda peatoimetuse kolumnist Galina Sapožnikova ja nädalalehe KP-Baltija kirjastaja Igor Teterin.

Oma lühikese Tallinna-visiidi vältel andis Valeri Fjodorov kohalikele ajakirjanikele mitu intervjuud, mis me vastavalt nende ilmumisele paneme üles ka oma kodulehele rubriiki „Press meist“.
 


Teised uudised