Print this page

Uudised

Raadio Venemaal – kuidas seda tehakse?
Raadio Venemaal – kuidas seda tehakse?
26.03.2013

Klubi Impressum külaline oli Venemaa tuntud raadioajakirjanik ja produtsent Anatoli KUZITŠEV.

See kohtumine sai teoks suuresti tänu Eestis töötavatele vene raadioajakirjanikele. Nad palusid juba ammu tuua Tallinna mõni kogenud Moskva kolleeg, et tutvuda Venemaa raadioajakirjanduse arengutendentsidega, vahetada kogemusi ja kõnelda võimalikust koostööst.

Anatoli Kuzitšev osutus niisuguseks kohtumiseks ideaalseks valikuks. Ta tunneb hästi tänapäeva Venemaa raadioajakirjandusmaailma nii väljast- kui seestpoolt. Läbinud 20 aastaga karjääriredeli kõik astmed alates meelelahutusliku raadiojaama diskorist kuni legendaarse raadio Majak programmidirektori ja samaaegselt raadio Vesti FM peaprodutsendi ametikohani on klubi Impressum külaline professionaalselt kursis nii nüüdisaegsete raadiokuulajate nõudmiste ja eelistustega kui ka raadioajakirjaniku kutse saladusega.

 

Kuigi üritus oli mõeldud läbi viia raadioajakirjanike meistriklassina, oli kohale tulnud üsna palju neid inimesi, kelle heaks töötavad maailma kõik raadiojaamad – raadiokuulajad. Klubis räägitu polnud nende jaoks sugugi vähem põnev kui kohtumisel viibinud peaaegu kõigi Tallinna vene raadiojaamade töötajatele.

Anatoli Kuzitšev on oma erialasse tõeliselt armunud, ehkki ta suhtub eetriraadio tulevikku absoluutselt realistlikult, eeldades, et lähema kümne aasta jooksul muutub see nii tehniliselt kui ka auditooriumiga suhtlemise vormilt. Praeguste muutuste põhitrendiks peab ta raadiokuulajate kõrgendatud huvi informatsiooniliste ja analüütiliste, mitte meelelahutussaadete vastu, nagu see oli varem. See kõik on nõudnud raadiojaamadelt uut lähenemist töökorraldusele ja toonud eetrisse targad ja laialdaste teadmistega inimesed. Kuna aga informatsiooniline raadio nõuab suuri kulutusi, ei saa see veel kahjuks massiliseks muutuda. Isegi Venemaal võib selliseid sõrmedel üles lugeda. Raadio Vesti FM, kus Anatoli Kuzitšev on peaprodutsent, kuulub nende hulka.

 

Kohtumisel ei saanud mööda küsimusest: „Millised omadused peavad olema ajakirjanikul et raadios läbi lüüa?“ Anatoli Kuzitševi vastus oli lihtne ja lakooniline: „Eruditsioon, kiire reaktsioon, huumorimeel, hääl.“ Ta ise, nagu võisid veenduda kohtumisel osalejad, vastas ta nendele nõudmistele sajaprotsendiliselt. Külaline demonstreeris Tallinnas nii kõrget eruditsiooni, suurepärast huumorimeelt kui ka kiiret reaktsiooni publiku mis tahes küsimustele vastamisel. Küsimusi oli aga rohkesti. Kohtumine toimus interaktiivses režiimis ja meenutas mõneti vestlust raadiostuudios.

 

Külaliselt küsiti, kus on Venemaal ajakirjanikul parem töötada – ajalehes, raadios või televisioonis – ja kus rohkem palka makstakse. Anatoli vastas, et tema isiklikult eelistab raadiot – see on eriline, maagiliselt köitev maailm. Samas hindab ta ka televisiooni uudistesaateid. Ajakirjanike, eriti nimekate ajakirjanike töötasu on aga Venemaal täiesti korralik. Interneti teel oli saabunud küsimus, kas Vene ajakirjanik võib olla poliitilise partei liige. Selle peale vastas külaline, et tema isiklikult on kogu elu olnud parteitu. Praegu aga, mil ta on kahe suure raadiojaama juhtivtöötaja, peab ta seda enam olema parteitu, et objektiivselt hinnata riigis toimuvaid poliitilisi protsesse. Kuigi keegi talle sellist nõudmist esitanud ei ole.

 

Hulk küsimusi oli pühendatud Eesti venekeelse elanikkonna probleemidele – kodakondsusetuse teemale, vene koolide eestistamisele jne. Külaline vabandas, et pole selle temaatikaga piisavalt sügavalt kursis. Samal ajal nentis ta, et talle on lähedased tänapäeva tsiviliseeritud maailma üldised humanitaarsed väärtused, seepärast ei saa ta positiivselt suhtuda ei osa Eesti elanike kodanikuõiguste piiramisse ega ka vene koolide pealesunnitud eestistamisse.

Järjekordne kohtumine klubis Impressum vältas kaks tundi, pärast ürituse lõppu ei tahtnud osalejad veel kaua külalist minema lasta, esitades talle lisaküsimusi. Anatoli Kuzitšev oli Tallinnas vaid ühe päeva, ent selle lühikese visiidi jooksul jõudis ta anda kohalikele ajakirjanikele mõned intervjuud, mis vastavalt nende ilmumisele pannakse üles ka meie kodulehele kataloogi „Press meist“.

 


Teised uudised