Print this page

Uudised

Koolide toetusaktsiooni algus
Koolide toetusaktsiooni algus
02.09.2013

Uue õppeaasta esimesel päeval pani klubi „Impressum“ alguse suurele heategevusaktsioonile „Kultuuririkkused Eesti koolidele“.

Sellel päeval oli Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumile üle antud soliidne kingitus – „Komsomolskaja pravda“ unikaalsete kollektsioontrükiste raamatud: „Suurkunstnikud“, „Suurpoeedid“, „Suurheliloojad“ ja „Maailma Suurmuuseumid“.  Ainuüksi oma kaalult olid nad ligi viis puuda, aga kingituse kultuuriline ja hariduslik „kaal“ on neil üldse hindamatu. Raamatud sisaldavad endas kogu maailma ja venemaa kultuuri – kunsti-, poeesia- ja muusikarikkusi. 

Gümnaasium, kus algas klubi „Impressum“ heategevusaktsioon, omab kõrget pedagoogilist mainet. Seal on õppinud paljud kuulsad inimesed, seal hulgas Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II. See on üks neljast Tallinna koolist, kes nõuavad taunivalt säilitada koolis venekeelne õpe, mis oleks garanteeritud Eesti konstitutsiooniga.

БHeategevusaktsioon algas õppeaasta esimesel päeval.

 

Klubi „Impressum“ viib läbi heategevusaktsiooni, et aidata Eesti koolidel korvata tänapäeva kirjanduse defitsiit, mis tutvustab lapsi nii maailma kui ka venemaa kultuuriga, aidates kasvatada neis parimaid inimomadusi. Eriti tähtis on see täna, kui toimuvad ägedad vaidlused tulevikus vene hariduse üle Eestis, arvatakse klubis, kui selle saatus on paljude jaoks juba üsna hägune.  Vene kooli tuleb toetada mitte ainult sõna, vaid ka teoga. Just sellel eesmärgil oligi planeeritud heategevusaktsioon.

Esineb Tallinna kesklinna vanem, keskerakonna liige - Mihhail Korb.

 

Kingituste üleandmine toimus pidulikus õhkkonnas, õpetajate ja õpilaste juuresolekul, üldisel koolikoosolekul, mis oli pühendatud uue õppeaasta algusele. Koosolekul olid kohal Tallinna kesklinna vanem, keskerakonna liige, Mihhail Korb ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad. Üks sellistest organisatsioonidest, MTÜ „Vene Kool Eestis“, on klubi „Impressum“ konsultandiks heategevusaktsiooni läbiviimisel. Selle organisatsiooni soovitusel alustati projekti Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumis. MTÜ „Vene Kool Eestis“ juhatuse liige, Alissa Blintsova, andis klubile „Impressum“ üle sertifikaadi, et edastada gümnaasiumi direktorile, Sergei Teplovile, raamatud.

Kesklinna vene gümnaasiumi direktorile, Sergei Teplovile ja õpetajakollektiivile on klubi „Impressum“ kingitus meeltmööda.

 

Oma esinemises koosviibijate ees, teatas klubi „Impressum“ juhatuse liige, Igor Teterin, et lähima kahe kuu jooksul saavad analoogsed raamatukomplektid veel 50 Eesti kooli ja gümnaasiumi – nii vene üldhariduslikud ja spetsialiseeritud õppeasutused kui ka rida eesti koole, kus on vene keele õpe organiseeritud võõrkeele omandamisena.

Klubi „Impressum“ juhatuse liige, Igor Teterin, loodab, et heategevusaktsioon soodustab eesti ja vene ühiskonnaosade inimestel üksteist paremini mõista.

 

Teterini veendumus on, et kultuur on ravim, mis aitab inimestel üksteisest paremini aru saada, ravib kõikvõimalikke komplekse ja foobiaid. Ning sellepärast loodab ta, et klubi „Impressum“ heategevusaktsioon annab oma panuse meie ühiskonna eesti ja vene poolte suhete parenemisele. Lõpptulemusena aitab see säilitada venekeelset kooliharidust Eestis, mis on täiel määral kultuurse ja tsiviliseeritud, natsionalismist piiramata riigi vääriline.

Nii näeb välja sertifikaat, mis kinnitab kingituste üleandmist Eesti koolidele.

 

Igor Teterin väljendas tänusõnad „Russki mir“ fondile ja ajalehele „Komsomolskaja pravda“, kelle sponsorlustoetusel toimub aktsioon „Kultuuririkkused Eesti koolidele“. Järgmine raamatute üleandmine viiele riigi koolile toimub 9-l septembril, järjekordsel klubi „Impressum“ üritusel, mis toimub ühiskondliku õppenõukogu vormis.

 


Teised uudised