Print this page

Uudised

Kultuur ravib foobiaid
Kultuur ravib foobiaid
21.10.2013

Viisteist Kirde-Eesti kooli said kingitused klubi „Impressum“ heategevusaktsiooni „Kultuuririkkused Eesti koolidele“ raames

Unikaalsete raamatukollektsioonid üleandmise tseremooniale, mis toimus Narva linnavolikogu saalis 17 oktoobril, kogunesid mitme Kirde-Eesti linna pedagoogid – Narvast, Jõhvist, Sillamäelt, Kiviõlist ja Narva-Jõesuust. Raamatute kättesaamise sertifikaatide, heategevusaktsiooni „Kultuuririkkused Eesti koolidele!“ raames, tseremoonia avas Narva linnavolikogu esimees – Aleksandr Jefimov. Ta märkis ära heategevusaktsiooni erilise rolli õpilaste maailmakultuuri tippteoste teadmiste formeerimisel.  

Kirde-Eesti viie linna koolide õpetajad ja direktorid kogunesid Narvas klubi „Impressum“ heategevuskingituste üleandmisele.

 

MTÜ „Impressum“ juhatuse liige, Igor Teterin, rõhutas piduliku tseremoonia kõnes, et kultuur on nagu ravim, mis ravib kõige paremini ühiskondlikke foobiaid. Viies läbi oma aktsiooni, kannab klubi „Impressum“ siiralt hoolt selle eest, et vene- eesti- ja maailmakultuuri teadmised saaksid noorte riigi elanike, kes homme astuvad suurde ellu,  isiksuse vundamendiks. Just sellel vundamendil saavad kahe Eesti kogukonna esindajad  leida ühise keele, ehitades oma suhteid üles humanismi, üksteisemõistmise ja austuse baasil.

ЦTseremoonia avas Narva linnavolikogu esimees – Aleksandr Jefimov.

 

Mõned õpetajad, kes nägid esmakordselt klubi „Impressum“ kingitusi, olid meeldivalt üllatunud. Nad ei osanud endale isegi ette kujutada, et nende koolide raamatukogud täituvad selliste hinnaliste raamatukollektsioonidega. Kuid Igor Teterin, kuulates ära nende tänusõnad, selgitas kohalolijatele, et antud juhul, tuleb tänusõnad adresseerida mitte ainult klubile, vaid ka projekti sponsoritele - „Russki mir“ fondile ja ajalehele „Komsomolskaja pravda“. Samuti Narva linnavolikogu esimehe asetäitja, Larissa Oleninale, kes soovitas koole nomineerimisele ning kes korraldas suurepäraselt kingituste üleandmise tseremoonia.

Nomineeritud koolde esindajatele annavad raamatukollektsioonide kättesaamise sertifikaadid üle klubi „Impressum“ juhatuse liige, Igor Teterin ja Narva linnavolikogu esimehe asetäitja, Larissa Olenina.

 

Tasub ära märkida, et vaatamata sellele, et 90 protsenti Narva elanikkonnast koosneb vene keelt kõnelevatest inimestest, oli raamatukollektsioon kingitud ka Narva Eesti Gümnaasiumile. Nomineeritud koolide hulka sattusid mitte ainult üldhariduslikud koolid, vaid ka spetsialiseeritud õppeasutused. Näiteks Narva muusika- ja kunstikool. Lõpuks oli kingitus üle antud Narva Jumalaema Narva Ikooni koguduse Pühapäevakoolile, kes tänavu pühitseb oma kümneaastast juubelit. Sertifikaat oli üle antud selle kooli asutajale – pühamu templiülem ülempreester Vitali Gavrilovile.  Pühaisa Vitali tänas heategevusaktsiooni organisaatoreid selle eest, et kakssada uut köidet täiendavad nüüd Pühapäevakooli raamatukogu riiuleid.

Heategevusaktsiooni organisaatorite ja kinkesertifikaatide valdajate päevapilt mälestuseks.

 

Samal päeval olid eelnevalt Narvasse kohaletoimetatud raamatud üle antud kõigile viieteistkümnele nomineeritud koolide esindajatele.

Narva linnavolikogu esimees, Aleksandr Jefimov, ja tema asetäitja, Larissa Olenina, pidid pingutama, et kõik koolid, peale piduliku tseremoonia lõppu, saaksid kätte oma kingitused.

 


Teised uudised