Ajakirjanik õpib alati, see on omane tema elukutsele. Ka sellised suurkujud nagu Vladimir Pozner või Larry King tunnistavad, et vaatavad oma kolleegide saateid ja loevad paljusid ajalehti ning ajakirju mitte ainult selleks, et olla sündmustega kursis. Sellisest infovoolust võib esile kerkida tõeline ajakirjanduslik avastus – huvitav väljend, originaalne teemakäsitlus, julge võrdlus või ootamatu järeldus.

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum korraldab ajalehtede, raadio- ja televisioonitöötajatele vene ja lääne juhtivate ajakirjanike, poliitiliste vaatlejate, publitsistide ja kirjanike meistriklasse. Meistriklass on eelkõige võimalus isiklikult kohtuda silmapaistva professionaaliga. See on ainulaadne võimalus vahetult spetsialisti käest teada saada, kuidas ta kujundab oma stiili, teema käsitlemise metoodikat, infobaasi ehk nn andmebaasi materjali kirjutamiseks.

Teine oluline asjaolu seisneb selles, et eri riikide ajakirjanikel on vaja rohkem suhelda üksteisega. Suhelda selleks, et mõista paremini naaberriikide elanike elu. Eriti tähtis on see juhtudel, kui riikidevahelised suhted on rikutud poliitikute pikaajalise tegevuse tõttu. On olemas erakonnaliidrite tõde ning tavakodanike tõde. Lähtume põhimõttest, et ajakirjandus mängib esmatähtsat rolli Balti riikide, Gruusia, Ukraina ja Venemaa kodanike vastastikuse arusaamise parandamisel.

Rahvusvahelise meediaklubi Impressum meistriklassid aitavad meediaprofessionaalidel leida adekvaatsed kriteeriumid andmaks hinnanguid aktuaalsetele sündmustele sellel eesmärgil, et tulevikus võiksid just needsamad hinnangud aidata kaasa tavainimeste omavahelisele lähenemisele, mitte lahkuminemisele.

Samuti peab esile tõstma meistriklassi olulist elementi – kutsutud külalisi. Meistriklasside läbiviimiseks kutsub meediaklubi Impressum külla inimesi, kelle tegevus, karjäär, seisukohad ja looming pakuvad huvi mis tahes inimesele olenemata tema rahvusest, kodakondsusest, poliitilistest vaadetest jne. Tegemist on säravate ning oma valdkonnas väga väljapaistvate inimestega, kes on täielikult pühendunud oma tööle ning kellel on omapärane mõtteviis.