2009. aasta 30. juunil tehti klubi Imperessum poolt Tallinnas Eesti ajakirjanikele korraldatud pidulikul vastuvõtul teatavaks konkursi “Pikaajaline mälu” laureaatide nimed. 

Konkursi kutsus ellu rahvusvaheline meediaklubi Impressum eesmärgiga parandada Eesti-Vene suhteid meedia kaudu. Konkursile saabus suur hulk töid (analüütilisi artikleid, intervjuusid, olukirjeldusi, reportaaže, esseesid, fotoreportaaže, telesaateid) nii kutselistelt kui ka vabakutselistelt ajakirjanikelt. 

Konkursi tulemuste väljakuulutamine äratas elavat huvi. Autasustamistseremooniale tuli umbes poolsada nii eesti kui vene keeles kirjutavat ajakirjanikku. 

Esimese koha pälvisid nädalalehe Kesknädal poliitikatoimetaja Ivari Vee tööd, kes oli konkursile esitanud artiklid eesti ja vene kogukonna vahelistest keerulistest ja vastuolulistest suhetest, samuti Eesti ja Venemaa praegustest suhetest. 

Nagu ütles žürii liige, ajalehe Komsomolskaja Pravda kolumnist Galina Sapožnikova, on Ivari Vee üks väheseid eesti keeles kirjutavaid ajakirjanikke, kes ei karda avalikult vastu astuda natsionalistlike poliitikute poolt eesti ühiskonnale peale surutud dogmadele ja stereotüüpidele. Esikoha eest autasustati Ivari Veed loomingulise reisiga Kamtšatkale.

Teine koht anti erakanalis TVN töötavale teleajakirjanikule Oleg Bessedinile Eestis elavatest eesti ja muudest rahvustest eredatest iskutest kõnelevate telesaadete ja dokumentaalfilmide eest. Oleg Bessedinil oli võimalus käia loomingulisel reisil Siberis.

Kolmanda koha andis žürii Andrei Babinile ajalehest Postimees, kes esitas konkursile reportaažide ja olukirjelduste tsükli, milles ta säravalt ja inimlähedaselt räägib rõõmust ja vastastikusest mõistmisest tulvil suhetest eestlaste ja venelaste vahel. Andrei Babin otsustas külastada Sotšit ja Abhaasiat, kus tänapäevani elavad etnilised eestlased, kes on siia ümber asunud XIX sajandi lõpul ja XX sajandi algul.