Print this page

Aktuaalselt

Vene ajaloolane avaldas raamatu küüditamisest eesti keeles

Tallinnas ilmus trükist Vene ajaloolase Aleksandr Djukovi raamat “Deporteerimised Eestis: kuidas see toimus tegelikult”. Raamat on tõlgitud eesti keelde.

Toetudes arvukatele arhiividokumentidele, millest osa on esimest korda leidnud teaduslikku käsitlust, vaatleb autor professionaalse üksikasjalikkusega Eestis sõjaeelsel ja -järgsel ajal toimunud repressioonide mehhanisme, mastaape ja tagajärgi. Aleksandr Djukovi arvates peaks raamat huvi pakkuma mitte üksnes ajaloolastele, vaid ka tavalugejatele, kuna küüditamise teema on Eestis kõrgendatud ühiskondliku huvi objekt ja seda on tihti tõlgendatud väga erineval moel.

Aleksandr Djukov on olnud mitmete möödunud sõja aegset partisaniliikumist ja natsiokupatsiooni ning Nõukogude võimu poolt Baltimaades ja Lääne-Ukrainas toime pandud repressioone käsitlevate raamatute autor ja toimetaja-koostaja. Ta on avaldanud eri perioodikaväljaannetes rohkem kui poolsada Nõukogude Liidu 20. sajandi ajaloo küsimusi puudutavat teaduslikku ja publitsistlikku artiklit. Hulk Vene uurija töid on tõlgitud leedu, läti, poola ja inglise keelde. Eesti keeles pole varem tema töid ilmunud.

Raamatu valmistasid trükiks ette ja avaldasid koostöös Ajaloolise Mälu Fond (Moskva) ja kirjastus Tarbeinfo (Tallinn). Üle 200leheküljeline raamat on varustatud mahuka teatmeosaga, kus on esimest korda eesti keelde tõlgituna ära toodud suur hulk Nõukogude repressiivorganite dokumente.

Lugege Aleksandr Djukovi Eestis ilmunud raamatut (pdf – 1,5 MB)


Klubi uudised