Print this page

Pöördumisele „Ärme lase Eestit muuta politseiriigiks“ allakirjutanu andmed

 

Ees- ja perekonnanimi:
Sotsiaalne staatus:
(amet, eriala, teaduskraad jne)
Kontaktandmed:
(telefon, e-posti aadress, Skype jm )

Selgitus: Teie isiklikud andmed on vajalikud selleks, et kollektiivsest pöördumisest saaks juriidiliselt seaduslik ja korrektselt koostatud petitsioon.

 


Klubi uudised