Print this page

Avalikud kohtumised

Vaatamata rahvusvahelise meediaklubi Impressum erialalisele suunitlusele üritame kujundada oma tegevust võimalikult avatuna kõigile ning viia läbi valdava osa osa üritusi avalike kohtumiste formaadis. Ühelt poolt on kutsutud paberväljaannete, tele- ja raadioajakirjanikud, teiselt poolt aga poliitikud, politoloogid, kirjanikud, kinotegelased ning ka lihtsad huvilised.

Kohtumiste temaatika on laiahaardeline ning võib ulatuda uue raamatu või filmi avaldamisest maailma geopoliitilise korralduse probleemide arutamiseni. Üritused toimuvad avatud dialoogi formaadis. Ajakirjanikel ning teistel osalejatel on võimalus esitada küsimusi, täpsustada külaliste seisukohti, paluda autogrammi või teha mõned fotod. Sissepääs kohtumistele on reeglina kas täiesti vaba või eelneva registreerimisega.

Meediaklubi Impressum esimesed kohtumised kutsusid esile elava ühiskondliku huvi. See oli eelkõige seotud külaliste isikutega, kelle seas olid tuntud vene kirjanik Polina Daškova, itaalia publitsist Giulietto Chiesa jt. Samuti mõistame, et kõrgendatud huvil meie ürituste vastu on teine ning sama tähtis põhjus. Viimase 15 aasta jooksul on Venemaa ja Balti riikide poliitilise võõrandumise protsessid tekitanud terava inimsuhtluse defitsiidi meie riikide elanike vahel. Üritused on avalikud, kuna soovime nende üritustega korvata suhtlusdefitsiiti inimeste vahel, keda lahutavad riigipiirid, kuid ühendavad üldinimlikud väärtused ja huvid.


Klubi uudised