Print this page

Lahkust äri

Krimmi eestlased said uueks aastaks kingitusi

Eesti keele õpikud, sõnastikud, teatme- ja ilukirjandusteosed etniliste eestlaste lastele komplekteeris Tallinnas rahvusvaheline meediaklubi Impressum, raamatud toimetasid kätte Venemaa soome-ugri organisatsioonid.

Uusaasta eel sai Krimmi vabariigi eesti autonoomia komplekti eesti- ja venekeelset õppe-, metoodilist ja ilukirjandust. Metoodilist abi Krimmi vabariigi eestlaste rahvuslikule kultuuriautonoomiale osutasid Venemaa riiklik rahvakunsti maja, selle filiaal Vene Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskus ja rahvusvaheline meediaklubi Impressum.

Krimmi vabariigi eestlaste rahvusliku kultuuriautonoomia esimehe Olga Skriptšenko sõnul toetas kuni 2014. aastani Krimmi eestlasi Eesti: kohalikus koolis õpetas Eestist pärit õpetaja, raamatukogus oli palju eesti raamatuid, õpikuid ja perioodikat. Pärast Krimmi vabariigi astumist Vene Föderatsiooni koosseisu kaotasid sealsed eestlased varasema toetuse. Ainuke eesti keele õpetaja lahkus riigist. Eestlaste kogukonna liikmed – õpilased ja need, kes püüavad emakeeleoskust ja oma kultuuri säilitada – jäid ilma vajaliku kirjanduseta.

„Saades sellisest olukorrast teada, saatsid Venemaa riiklik rahvakunsti maja ja selle filiaal Vene Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskus koostöös rahvusvahelise meediaklubiga Impressum Krimmi vajaliku kirjanduse saadetise. Raamatute hulgas on eesti keele õpikud, sõnaraamatud, teatme- ja ilukirjandus, lasteraamatud ja multimeediaplaadid.

„See on esimene samm Venemaa kultuuriasutuste ja Vene Föderatsiooni uue subjekti – Krimmi Vabariigi rahvuslike kultuuriühenduste suure koostöö suunas. Ma olen kindel, et eestlaste kogukond hakkab plaanipäraselt arenema, sealhulgas tänu Venemaa-siseste organisatsioonide humanitaarkoostööle,“ ütles Vene Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskuse juht Tatjana Barahhova.

„Olen tänulik meie autonoomia toetamise eest ja tänan kõiki, kes aitasid seda teha,“ kirjutas Vene Föderatsiooni soome-ugri kultuurikeskusele Olga Skriptšenko pärast saadetise kättesaamist. „Suurepärased sisukad väljaanded. Palju sellest, mis te saatsite, on meie jaoks uus, mis tähendab, et kõike seda tuleb veel tundma õppida. Meie autonoomia jaoks on väga väärtuslik raamat „Eesti pühad“ – tingimata kasutame selle materjale ja hakkame läbi viima tõelisi eesti pidustusi.“

Olgu öeldud, et Krimmi vabariigi eestlaste rahvuslikku kultuuriautonoomiat ootab veel üks saadetis. Pärast koolivaheaega saadetaks Simferopolisse kalendreid, lippe, plakateid ja metoodilisi väljaandeid, mis on tähtsad eesti rahva traditsioonilise kultuuri säilitamiseks ja arendamiseks.

Fakte

2014. aasta rahvaloenduse andmetel elab Krimmi föderaalringkonnas 302 ja Sevastopolis 48 eestlast.

14. aprillil 2015. aastal seoses Krimmi astumisega Vene Föderatsiooni koosseisu registreeriti organisatsioon Krimmi vabariigi eestlaste rahvuslik kultuuriautonoomia, mille esimees on Olga Skriptšenko.

Krimmi eestlased osalevad aktiivselt Krimmi kultuurielus. Suures Isamaasõjas saavutatud võidu 70. aastapäevaks avati Krasnogvardeiski rajooni Krasnodarka külas mälestustahvlid hukkunud ja represseeritud eestlastele. Pervomaiski rajooni Gvardeiskoje külla on püstitatud mälestusmärk kadunud eesti asundusele Sõrt-Karaktšorale. 15. mail 1914. aastal toimus seal esimene eesti asunduste laulupidu.


Klubi uudised