Print this page

Kirjastustegevus

Üks rahvusvahelise meediaklubi Impressum tegevusi on ka erinevate projektide kirjastamine (publitsistilised, kirjanduslikud, multimeediaprojektid jne).

Meediaklubi esimene väljaantud raamat on artiklikogumik «Väikese Kaukaasia sõja anatoomia». Raamat kujutab endast ajalehe Komsomolskaja Pravda 2-3 viimase aasta jooksul Gruusiat, Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat külastanud ajakirjanike olukirjelduste, reportaažide ja intervjuude kogumikku. Raamatu autorid nägid oma silmadega pealt 2008. aasta augustil sõjaks puhkenud konflikti arengut.

Sõda ja lahingutegevus ei ole aga raamatu keskne teema. Olles näinud 2008. aasta augusti sündmusi vahetult nn Gruusia-Lõuna-Osseetia konfliktitsoonis, pidasid kõik kogumiku autorid tähtsaks rääkida mitte võitudest ja kaotustest, vaid lugusid inimestest. Õpetaja Lilja Baglojeva, osseeditar, kes oli 40 aastat õpetanud grusiini keelt Erdneti koolis. Ehitaja David, kes tuli Gorisse Kreekast selleks, et viia vanaks jäänud vanemad sõjast kaugemale. Veinitootja Bežani Kehvišvili kahheetia külast Manavi, kellel pole õnnestunud juba kaks aastat järjest müüa oma veini.

Nende lugudega jutustavad Komsomolskaja Pravda ajakirjanikud sõja poliitikast ja majandusest. Nad üritavad mõista ja õigustada armastust ja vaenu Venemaa vastu. Lõpuks tulid kõik kogumikku ühendatud materjalide autorid olenemata nende vanusest või professionaalsest kogemusest järeldusele, et sõjas ei ole võitjaid.

Dokumentaal-publitsistilise kogumiku «Väikese Kaukaasia sõja anatoomia» andis meediaklubi Impressum välja 2008. aasta detsembris koostöös SKP Media kirjastusega. Raamat on trükitud Tallinna Raamatutrükikojas tiraažiga 1200 eksemplari.


Otsekõne


«Tahan öelda ühte asja: poliitilised mängud ei ole kõige tähtsam asi inimelus. Teatud aja möödumisel naeravad meie ja teie lapselapsed selle üle, mis on juhtunud. Keegi ei tea, milliseks kujuneb olukord – kas paremaks või halvemaks.

Venemaa ja Saksamaa on nüüd sõbrad, kes oleks võinud seda ette kujutada? See on poliitika, inimesed aga tulevad, lähevad ning peavad elama hästi – armastuses, rahus, lillede ja lauludega. Tahaksin soovida Venemaale õnne, kuna väga armastan seda maad. Armastan vene kultuuri, kirjandust; minu lapsed ja lapselapsed räägivad puhast vene keelt.

Elu paneb kõik paika. Milliseid olukordi iganes poliitikud välja ei mõtleks, kõik läheb igal juhul nii, nagu peab. Olen veendunud, et grusiinid ja venelased jäävad sõpradeks. Lapsepõlves tekkis ka meil mõnikord omavahelisi kaklusi, siis ikka kutsus kakluse võitja kõiki kokku istuma ning kõik lõppes rahumeelselt. Selle jaoks ongi olemas laud, et inimesed saaksid maha istuda ning asjad läbi arutada.

Tulistada on aga väga kerge. Ka surra on kerge, elada on raske...»

Vahtang KIKABIDZE tsitaat raamatust «Väikese Kaukaasia sõja anatoomia»