Print this page

Konkursi “Pikaajaline mälu” kontseptsioon

Konkursi korraldas rahvusvaheline meediaklubi Impressum eesmärgiga parandada Vene-Eesti suhteid massimeedia abil ning toetada neid Eesti ajakirjanikke, kes soovivad saada rohkem teada nüüdisaegse Venemaa elust või on võimelised jutustama sellest, mis kahe riigi elnaikke ühendab, mitte ei eralda. 

Konkursil võisid osaleda kõik meediatöötajad, samuti vabakutselised loovisikud – kirjanikud, publitsistid, fotograafid, videooperaatorid, blogipidajad jne. Konkursile võeti vastu materjale (intervjuusid, olukirjeldusi, reportaaže, esseesid, fotoreportaaže, telesaateid, uuringuid), mis rääkisid inimestest, kelle elu ja saatus on lahutamatult seotud nii Eesti kui ka Venemaaga; nendest, kes mäletavad, et meie ühises ajaloos pole olnud ainult raskeid aegu ja “musti” lehekülgi, vaid ka aastaid täis rõõmu, õnne ja vastastikust lugupidamist.

Konkursile vaadati läbi materjalid, mis olid loodud või avaldatud enne 2009. aasta 15. aprilli.

Ajakirjanik võis konkursile saata oma ajalehtedes, ajakirjades või veebiväljaannetes avaldatud paremad tööd (mahuga kuni 15 000 tähemärki) või televisiooni või raadio jaoks mõeldud materjalid (kestusega kuni 40 minutit). Töid võis esitada nii eesti kui ka vene keeles. Konkursi žürii pidas võimalikuks arvesse võtta ka avaldamata jäänud, sh toimetuste poolt eri põhjustel tagasi lükatud materjalid.

Korralduskomiteele võttis konkursitöid vastu 2009. aasta 1. maini trükitud või elektroonilisel kujul märkega “Pikaajaline mälu”. Žürii liikmed valisid konkursile saadetud autoritööde seast paremad, arvesse võttes teema aktuaalsust või töös käsitletud probleemide keerukust, samuti professionaalsust ja faktide ajakirjandusliku mõtestamise sügavust.

Kokursist tehti kokkuvõtted 2009. aasta maikuus. Võitjate ja laureaatide austamisõhtu toimub Tallinnas. Pidulikule tseremooniale kutsutakse poliitikud, ajakirjanikud ning Venemaa ja Eesti kultuuritegelased.

Laureaatidest ajakirjanike tööd, samuti need materjalid, mis on valminud pärast nende Venemaale tehtud auhinnareise, avaldatakse raamatus “Pikaajaline mälu”, mille valmistavad trükiks ette rahvusvaheline meediaklubi Impressum ja Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas kirjastus (SKP MEDIA).

 


Klubi uudised