Print this page

Meie aktsioon

Praegu tunnevad Eesti paljud üldhariduslikud ja huvikoolid puudust nüüdisaegsest venekeelsest kirjandusest, mis tutvustaks lapsi nii maailma kui vene kultuuri traditsioonidega ning kasvataks neis parimaid inimlikke omadusi. See probleem on ühtviisi aktuaalne nii vene koolides kui ka neis eesti koolides, kus vene keelt õpetatakse võõrkeelena.

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum ja nädalaleht Komsomolskaja Pravda – Baltija algatasid 2013. aasta sügisel läbiviidava heategevusliku aktsiooni „Kultuuririkkused Eesti koolidele“, mille sihiks on see puudujääk korvata. Projekti raames on kavas kinkida Eesti koolidele järgmised unikaalsed ajalehe Komsomolskaja Pravda poolt väljaantavad unikaalsed raamatukollektsioonide komplektid:

  •  «Великие художники» („Suured kunstnikud“) – 100 köidet
  •  «Великие поэты» („Suured luuletajad“) - 40 köidet
  •  «Великие композиторы» („Suured heliloojad“) - 26 köidet
  •  «Великие музеи мира» („Maailma suured muuseumid“) - 30 köidet

Heategevusliku aktsiooni käigus tahaksime kinkida raamatukollektsioonid mitte üksnes Eesti üldhariduslikele vene koolidele, vaid muusika- ja kunstikoolidele ning nendele eesti üldhariduskoolidele, kus vene keelt õpetatakse võõrkeelena. Viimane asjaolu on meie arvates väga tähtis. Leiame, et maailma eri rahvaste kultuuriväärtusi käsitlevate venekeelsete raamatute kinkimine eesti koolidele võetakse puhtinimlikul tasandil vastu heatahtlikult ning see aitab parandada eesti ja vene kogukonna teineteisemõistmist.

Projekti eestvedajad on juba saanud kinnituse aktsioonis osalemise kohta mitmetelt organisatsioonidelt ja eraisikutelt, kelle annetustest kogutakse raha Eesti koolidele raamatute kinkimiseks. Juba praegu võiksime sponsorite abil varustada raamatutega mõnikümmend eri taseme ja profiiliga õppeasutust. Ent me tahaksime laiendada oma aktsiooni maksimaalsele arvule Eesti õppeasutusele. Meie andmetel tegutseb praegu riigis üle 200 üldharidusliku kooli ja gümnaasiumi, neist umbes kolmandik on vene õppekeelega.

Heategevuslikule aktsioonile starti andes pöördume eraisikute, ettevõtete, mittetulundusühingute, fondide ja ühiskondlike organisatsioonide poole ettepanekuga meie algatust toetada. Viimasel ajal käib Eestis elav diskussioon koolide, sealhulgas ka vene koolide tuleviku üle. Diskussioon on muidugi hea. Ent ärgem unustagem, et iga väärt üritust ei tule toetada üksnes sõnade, vaid ka tegudega. Loodame, et liitute aktsiooniga „Kultuuririkkused eesti koolidele“!


Klubi uudised