Print this page

Meediaklubi Impressum ajalugu

Rahvusvaheline meediaklubi Impressum loodi 2008. aasta oktoobris. Meediaklubi õiguslik seisund on mittetulundusühing. Ametlik nimetus on MTÜ IMPRESSUM. Registreerimisriik on Eesti. Meediaklubi peakorter asub Tallinnas ning selle tegevus hõlmab kõiki Euroopa Liidu ja Balti, samuti SRÜ riike ja Venemaad.

Meediaklubi Impressum asutajateks on ajalehe Komsomolskaja Pravda Põhja-Euroopas ajakirjanikud. Ühenduse peamiseks ülesandeks on toetada kodaniku- ja ühiskondlikke algatusi, mis on seotud nüüdisaegse meedia võimaluste kasutusega. Meediaklubi tegevus on suunatud üldeuroopalikel tavadel ja kodanikuõiguse normidel põhineva rahvusvahelise infovahetuse laiendamisele, ajakirjanike kvalifikatsiooni tõstmisele, uurimis-, haridus- ja kirjastustegevuse ning muu ühiskondliku tähendusega töö teostamisele meediavaldkonnas.

Esimene üritus toimus juba meediaklubi Impressum loomisele järgneval nädalal – 6. novembril 2008.


Klubi uudised