Print this page

Missioon

Elus juhtub tihti, et elab üksmeelne õnnelik perekond, kus vanemad lähevad järsku tülli ning kõik läheb siis viltu. Vaidlused, riiud, vastastikused süüdistused…

Midagi sellelaadset juhtus kõigi meiega eelmise sajandi 90-ndate aastate algul, kui kadus riik, milles me aastakümnete vältel elasime üksteise kõrval, kasvatasime lapsi, õppisime rääkima erinevates keeltes, rõõmustasime üksteise edu ning kurvastasime ebaõnne üle.

Täna oleme naabrid, kuid kaugelt mitte sõbrad ega vennad, isegi mitte kauged sugulased. Meid viisid lahku poliitikud, kes praegugi naudivad rünnakuid ja etteheidete tegemist, samas kui lihtsad inimesed, kes elavad Venemaal, Ukrainas, Gruusias või Balti riikides on sunnitud taluma kunagise suure perekonna tüli vilju. Olgem ausad: tihtipeale on ajakirjanikud need, kes lisavad õli sajandi ajaloolise „lahutuse“ kirgede tulle. Sattusime infoväljal kivide pillamisel hoogu ning alles nüüd hakkame märkama, kui tihedalt on see väli kasvanud arusaamatuse ja vastastikuse võõrandumise umbrohtu.

Võib-olla oleks siis mõttekas teostada põhjalik vigade parandus, sest enamus meist ei mõtle kahevärvilistes kategooriates ega näe maailma must-valgelt. Elada üksteise kõrval ning olla üksteise peale tigedad ei ole tsiviliseeritud ega tänapäevane.

Sellest lähtudes asutasimegi rahvusvahelise meediaklubi Impressum. Meediaklubi peamiseks ülesandeks on ühendada meedia valdkonna esindajaid, ajakirjanikke, kirjanikke, pressi-, raadio-, televisioonitöötajaid ning tuntud loovinimesi eesmärgil parandada nõukogudejärgsetes taasiseseisvunud riikides elavate tavainimeste vastastikust mõistmist ja usaldust.

Märkigem siiski, et tegemist ei ole kitsalt erialase ega elitaarse ühendusega. Asutasime meediaklubi selleks, et meil oleks võimalus suhelda tavainimestega mitte ainult ajakirjanike tavapärases formaadis – ajalehtede lehekülgedel või televiisorite või monitoride ekraanidel. Suurem osa meediaklubi Impressum üritusi toimub avalike kohtumiste kujul. Monoloogile eelistame dialoogi ning oleme endale peamiseks ülesandeks seadnud, et erinevate riikide ajakirjanikud saaksid suhelda üksteisega rohkem, rikastudes nii professionaalselt kui ka kõlbeliselt. Sellel eesmärgil viime läbi meistriklasse, loomingulisi konkursse, korraldame meediaesindajate reise naaberriikidesse, „kuumadesse“ kohtadesse. Pooldame vastastikuse mõistmise paranemist ajakirjanike professionaalses ühenduses ning oleme rahvusliku ja ideoloogilise sallimatuse vastu, mida tänasel päeval julgustavad paraku paljud massiteabevahendid.

Lõppkokkuvõttes soovime panustada uue ajakirjanike põlvkonna kasvatamisse, kes ei ole ükskõiksed oma elukutse kui demokraatliku ühiskonna ühe põhielemendi ühiskondliku prestiiži suhtes.

Kui meie põhimõtted ja eesmärgid on Teile lähedased, võib meediaklubi Impressum muutuda ka Teie omaks.


Klubi uudised